Teknologi Hijau Dari Perspektif Ekonomi

TEKNOLOGI hijau yang kini menjadi perkara semasa, baik diperingkat global, negara mahupun korporat, merupakan rangsangan dalam menghadapi masalah pemanasan global. Malah, dalam Model Baru Ekonomi yang diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak, penekanan kepada teknologi hijau ini amat ketara. Sehubungan dengan hal itu, terdapat beberapa kajian yang menganggarkan kos pemanasan global. Antaranya termasuklah William Cline dari Centre for Global Development dan...
Lagi