Proses Pembandaran dan Isu Melayu Bandar

Proses Pembandaran & Isu Melayu Bandar 3 & 4 August 2009, Glenmarie Golf & Country Club, Shah Alam Objektif Jangka pendek Merumus idea dan pelan tindakan dalam menangani perubahan geo-politik dan isu-isu sosio ekonomi yang berkaitan Melayu bandar. Mengembali dan memantapkan keyakinan serta sokongan rakyat khasnya orang Melayu terhadap kewibawaan kerajaan. Jangka panjang Menyegarkan perjuangan orang Melayu untuk memastikan kedudukan mereka terbela dari aspek polit...
Lagi