Proses Pembandaran dan Isu Melayu Bandar

Proses Pembandaran & Isu Melayu Bandar 3 & 4 August 2009, Glenmarie Golf & Country Club, Shah Alam Objektif Jangka pendek Merumus idea dan pelan tindakan dalam menangani perubahan geo-politik dan isu-isu sosio ekonomi yang berkaitan Melayu bandar. Mengembali dan memantapkan keyakinan serta sokongan rakyat khasnya orang Melayu terhadap kewibawaan kerajaan. Jangka panjang Menyegarkan perjuangan orang Melayu untuk memastikan kedudukan mereka terbela dari aspek polit...
Lagi

Public Sector Young Executive Conference

Public Sector Young Executive Conference 10 & 11 February 2009 PICC, Putrajaya ABOUT THE CONFERENCE The Public Sector Young Executive Conference 2009 is a crucial initiative of the Malaysia Leadership and Strategy Foundation (YKSM) in collaboration with the National Institute of Public Administration (INTAN), Public Service Department, towards developing dynamic young people with leadership skills and the vision to lead. The conference offers public sector young leaders the opportu...
Lagi