Teknologi Hijau Dari Perspektif Ekonomi

TEKNOLOGI hijau yang kini menjadi perkara semasa, baik diperingkat global, negara mahupun korporat, merupakan rangsangan dalam menghadapi masalah pemanasan global. Malah, dalam Model Baru Ekonomi yang diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak, penekanan kepada teknologi hijau ini amat ketara. Sehubungan dengan hal itu, terdapat beberapa kajian yang menganggarkan kos pemanasan global. Antaranya termasuklah William Cline dari Centre for Global Development dan...
Lagi

Bengkel Model Ekonomi Baru

Bengkel Model Ekonomi Baru 14 April 2010, Seri Pacific Hotel, KL Objektif Mencari kesan terhadap ekosistem MEB ke arah membangunkan satu road-map. Mengenalpasti building block dalam sistem MEB bagi membolehkan penyertaan stake holders dapat memasuki arus perdana. Membangun suatu mekanisme pemantauan dan menentukan milestone dalam MEB sebagai kaedah check and balance. Mengenalpasti critical success factors dalam pelaksanaan MEB sepenuhnya agar matlamat MEB tercapai dalam temp...
Lagi