Pilihanraya Umum Pertama Persekutuan 1955

PILIHAN RAYA merupakan salah satu asas utama dalam pengamalan sistem demokrasi di sesebuah negara yang merdeka. Bagi Persekutuan Tanah Melayu, peruntukan untuk mengadakan pilihan raya telah termaktub dalam Perjanjian Persekutuan 1948. Ia merupakan tindakan awal pihak British dalam proses menyerahkan secara beransur-ansur status berkerajaan sendiri kepada Tanah Melayu. Sebaik sahaja Akta Majlis Berkuasa Tempatan diluluskan oleh kerajaan, pilihanraya yang terawal di Tanah Melayu telah diada...
Lagi