Bengkel Model Ekonomi Baru

Bengkel Model Ekonomi Baru 14 April 2010, Seri Pacific Hotel, KL Objektif Mencari kesan terhadap ekosistem MEB ke arah membangunkan satu road-map. Mengenalpasti building block dalam sistem MEB bagi membolehkan penyertaan stake holders dapat memasuki arus perdana. Membangun suatu mekanisme pemantauan dan menentukan milestone dalam MEB sebagai kaedah check and balance. Mengenalpasti critical success factors dalam pelaksanaan MEB sepenuhnya agar matlamat MEB tercapai dalam temp...
Lagi