Perbincangan Meja Bulat 1Malaysia

Perbincangan Meja Bulat 1Malaysia 23 Mac 2010, Hotel Grand Seasons, KL Latar Belakang 1Malaysia adalah satu gagasan bagi memupuk dan memperkukuhkan PERPADUAN di kalangan rakyat yang berbilang kaum, berteraskan nilai-nilai murni yang berpaksikan kepada keadilan sosial, prinsip penerimaan dan meraikan kemajmukan yang seharusnya dihayati dan menjadi amalan rakyat Malaysia agar negara mampu bergerak dengan suatu daya yang padu. (more…)
Lagi