Memupuk Budaya Innovasi

Teras kepada model perniagaan sesebuah syarikat ialah innovasi yang berupaya menukar haluan [game-changing innovation]. Ini bukan sahaja penciptaan produk dan perkhidmatan baru tetapi juga keupayaan secara sistematik mengolah idea kepada produk dan perkhidmatan yang mengubah kontek dan hala tuju perniagaan. Bila tawaran itu disusuli dengan jualan yang kerap dan bertambah syarikat telah mengorak langkah kearena yang baru dan menguntungkan yang akhirnya akan diikuti oleh pesaing. Diantara contoh y...
Lagi

Inovasi Pengurusan

Buku “In Search of Excellence” yang diterbitkan lebih 25 tahun yang lalu menyenaraikan syarikat yang dianggap cemerlang dan rahsia kejayaan mereka ketika itu. Namun 2 tahun selepas buku itu diterbitkan beberapa syarikat seperti Atari, Data General, Flour dan National Semiconductor antaranya jatuh dari puncaknya dan kini dilupakan. Begitu juga dengan senarai Fortune 500 diawal tahun 1980an. Kini setengah daripadanya telah terkeluar dari senarai tersebut. Apakah yang mendorong kepada fenomena ini?...
Lagi

Kepimpinan Transformasi: 10 Langkah Penting

Kejayaan sesuatu transformasi itu bukan sahaja bergantung kepada teknologi terbaru atau menggunakan formula pengurusan yang canggih. Banyak juga kejayaan terhasil hanya dengan aplikasi pemikiran biasa [common sense] oleh pemimpin yang berpengalaman. Setiap perubahan yang berskala-besar biasanya melalui jangkamasa ketidaktentuan [uncertainty] yang menduga dayatahan kepimpinan dan organisasi. Organisasi yang gagal dalam usaha ini biasanya disebabkan oleh faktor-faktor yang boleh diramal. Dari peng...
Lagi

Apakah Yang Baru Tentang Kepimpinan?

Peter Drucker Doyen pernah menulis “Buku yang terbaik tentang kepimpinan adalah karya Xenophone yang ditulis 2500 tahun yang lalu”. Majalah Time dalam edisi November 1987 menyoal: Negara memerlukan kepimpinan tetapi siapakah yang boleh memikul tanggungjawab tersebut? Manakala Warren Bennis yang dapat dianggap sebagai mahaguru kepimpinan turut menyoal: Dimanakah pemimpin menghilangkan diri? Samada kita bersetuju dengan Drucker, Time dan Warren Bennis atau tidak ternyata kepimpinan merupakan wadah...
Lagi