Kepimpinan Transformasi: 10 Langkah Penting

Leader3
Kejayaan sesuatu transformasi itu bukan sahaja bergantung kepada teknologi terbaru atau menggunakan formula pengurusan yang canggih. Banyak juga kejayaan terhasil hanya dengan aplikasi pemikiran biasa [common sense] oleh pemimpin yang berpengalaman. Setiap perubahan yang berskala-besar biasanya melalui jangkamasa ketidaktentuan [uncertainty] yang menduga dayatahan kepimpinan dan organisasi. Organisasi yang gagal dalam usaha ini biasanya disebabkan oleh faktor-faktor yang boleh diramal. Dari peng...
Lagi

Apakah Yang Baru Tentang Kepimpinan?

keluk_u
Peter Drucker Doyen pernah menulis “Buku yang terbaik tentang kepimpinan adalah karya Xenophone yang ditulis 2500 tahun yang lalu”. Majalah Time dalam edisi November 1987 menyoal: Negara memerlukan kepimpinan tetapi siapakah yang boleh memikul tanggungjawab tersebut? Manakala Warren Bennis yang dapat dianggap sebagai mahaguru kepimpinan turut menyoal: Dimanakah pemimpin menghilangkan diri? Samada kita bersetuju dengan Drucker, Time dan Warren Bennis atau tidak ternyata kepimpinan merupakan wadah...
Lagi

Pelaburan Dalam Komoditi

commodities-2
Pelaburan biasanya membawa konotasi tentang saham, unit amanah dan hartanah dan secara umumnya, kita jarang-jarang terdedah dengan pelaburan tentang komoditi. Yang membezakan komoditi daripada barangan yang lain ialah komoditi mempunyai harga yang sama di serata dunia. Harga emas seauns misalnya adalah sama, tidak kira mana lokasinya sama ada di Brazil atau Bombay. Sementara itu, harga barangan yang lain bergantung pada lokasi dan jenama. (more…)
Lagi

Cabaran IKS – Anjakan Set Minda

iks2_majlisdaerahpasirmas
Industri kecil dan sederhana (IKS) melibatkan perusahaan perkilangan yang menyediakan perkhidmatan sokongan yang berkaitan dengan perkilangan dengan jumlah jualan tahunan tidak melebihi RM25 juta dan jumlah tenaga kerja tidak melebihi 150 orang. Sumbangan IKS terhadap penggunaan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi negara memang tidak dapat dinafikan. Oleh hal yang demikian, kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) serta badan yang khusus ditubuhkan berusaha k...
Lagi