Bengkel Model Ekonomi Baru

Bengkel Model Ekonomi Baru
Disiarkan pada
Bengkel Model Ekonomi Baru 14 April 2010, Seri Pacific Hotel, KL Objektif Mencari kesan terhadap ekosistem MEB ke arah membangunkan satu road-map. Mengenalpasti building block dalam sistem MEB bagi membolehkan penyertaan stake holders dapat memasuki arus perdana. Membangun suatu mekanisme pemantauan dan menentukan milestone dalam MEB sebagai kaedah check and balance. Mengenalp...
Lagi

Perbincangan Meja Bulat 1Malaysia

Perbincangan Meja Bulat 1Malaysia
Disiarkan pada
Perbincangan Meja Bulat 1Malaysia 23 Mac 2010, Hotel Grand Seasons, KL Latar Belakang 1Malaysia adalah satu gagasan bagi memupuk dan memperkukuhkan PERPADUAN di kalangan rakyat yang berbilang kaum, berteraskan nilai-nilai murni yang berpaksikan kepada keadilan sosial, prinsip penerimaan dan meraikan kemajmukan yang seharusnya dihayati dan menjadi amalan rakyat Malaysia agar negara mamp...
Lagi

Proses Pembandaran dan Isu Melayu Bandar

Proses Pembandaran dan Isu Melayu Bandar
Disiarkan pada
Proses Pembandaran & Isu Melayu Bandar 3 & 4 August 2009, Glenmarie Golf & Country Club, Shah Alam Objektif Jangka pendek Merumus idea dan pelan tindakan dalam menangani perubahan geo-politik dan isu-isu sosio ekonomi yang berkaitan Melayu bandar. Mengembali dan memantapkan keyakinan serta sokongan rakyat khasnya orang Melayu terhadap kewibawaan kerajaan. Jangka pan...
Lagi