Pilihanraya Umum Pertama Persekutuan 1955

PILIHAN RAYA merupakan salah satu asas utama dalam pengamalan sistem demokrasi di sesebuah negara yang merdeka. Bagi Persekutuan Tanah Melayu, peruntukan untuk mengadakan pilihan raya telah termaktub dalam Perjanjian Persekutuan 1948. Ia merupakan tindakan awal pihak British dalam proses menyerahkan secara beransur-ansur status berkerajaan sendiri kepada Tanah Melayu. Sebaik sahaja Akta Majlis Berkuasa Tempatan diluluskan oleh kerajaan, pilihanraya yang terawal di Tanah Melayu telah diada...
Lagi

Keluarga Sejahtera Pemangkin Transformasi Negara

Perkahwinan merupakan satu tanggungjawab dan amanah besar yang perlu dipikul oleh setiap pasangan, yang kemudiannya akan membentuk entiti kecil iaitu keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam sebuah masyarakat. Keluarga bukan hanya sekadar hubungan formal antara suami, isteri, dan anak-anak namun juga memiliki fungsi dan tugas tersendiri dalam masyarakat. Institusi ini bertindak sebagai saluran asas dalam pembentukan sikap, nilai murni dan integriti seseorang individu yang melahirkan ...
Lagi