Tentang YKSM

YKSM adalah sebuah pertubuhan bukan Kerajaan (NGO) yang didaftarkan sebagai sebuah Syarikat Berhad Menurut Jaminan dan tidak bermotifkan keuntungan.

Pelancaran penubuhan YKSM telah disempurnakan oleh YAB Tun Abdullah Ahmad Badawi, Mantan Perdana Menteri Malaysia pada 16 Ogos 2003.

Lembaga Pemegang Amanah YKSM dilantik sejumlah 11 orang, bertanggungjawab menentukan dasar dan halatuju YKSM. YKSM juga turut menimba input dan cadangan berkaitan strategi operasi dan gerak kerjanya menerusi Majlis Perunding YKSM.

YKSM telah ditukar nama daripada Yayasan Kajian & Strategi Melayu kepada Yayasan Kepimpinan & Strategi Malaysia pada 17 April 2008.

VISI

YKSM akan menjadi badan pemikir masyarakat yang unggul dan terbilang di Malaysia.

MISI

Mencetus dan menyumbang idea yang kreatif, inovatif, dan bernilai tinggi kepada masyarakat, pemimpin negara dan kerajaan ke arah pembangunan negara yang seimbang dan saksama.

NILAI KERJA

  • Menyokong sepenuhnya agenda pembangunan negara dengan mengutamakan serta menekankan kepentingan rakyat;
  • Menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan disamping menjalin hubungan kerjasama yang erat dengan konstituansi YKSM; dan
  • Mewujudkan persekitaran kerja yang adil dan kondusif untuk warga kerja YKSM berkembang secara kolektif dan individu

FUNGSI UTAMA

Menyediakan kompetensi dalam bidang Strategi dan Kepimpinan untuk memberi sokongan yang efektif kepada Kepimpinan Negara dalam skop tugas berikut:-

  • Merangka dan mempromosi dasar dan pelaksanaan dalam memelihara dan memperkasa agenda masyarakat;
  • Mempromosi agenda masyarakat yang relevan dan selaras dengan Misi Nasional (2006-2020) seterusnya reformasi pentadbiran secara total; dan
  • Bertindak sebagai agen pembaharuan masyarakat dan mempromosi pengupayaan bangsa dan rakyat dalam menghadapi cabaran Globalisasi dan Ekonomi Baru.

PERANAN YKSM

  • Menjalankan kajian-kajian berwibawa dalam bidang Kepimpinan, Sosio-ekonomi, Media, Pertahanan & Keselamatan.
  • Membuat Perakuan Strategi-strategi untuk kepentingan masyarakat dalam menghadapi liberalisasi, globalisasi & persaingan Abad Ke 21.
  • Mengumpul Pemikir dan Pemimpin, iaitu sarjana, profesional, korporat dan pemimpin masyarakat untuk berbincang tentang isu-isu rakyat dan membuat cadangan-cadangan untuk memajukan masyarakat.
  • Membantu Pelaksanaan Projek dan Program yang dilaksanakan oleh badan-badan NGO dan generasi muda yang ada kaitan dengan agenda masyarakat.