Persidangan Pemintaran Peranan Ekonomi Umat Islam

Persidangan Pemintaran Peranan Ekonomi Umat Islam
9 September 2008
PICC, Putrajaya

Persidangan yang dirasmikan oleh YAB Dato’ Sri Mohd Najib Tun Andul Razak ini dihadiri oleh kira-kira 500 orang yang kemudiannya disusuli dengan forum bertajuk serentak dengan enam bengkel iaitu Pembugaran Silibus Ekonomi Islam di IPT, Kesediaan Gagasan Ekonomi Islam sebagai Alternatif Dunia Global, Langkah-langkah Islamisasi Syarikat-Syarikat Milik Umat Islam, Implikasi Strategi Samudera Biru dalam Konteks Ekonomi Islam, Proses Ideasi Pintar untuk Golongan Usahawan Muslim dan Mengambil Peluang secara Optimum dari Dasar-dasar Negara sedia ada untuk Memartabatkan Ekonomi Umat Islam.